Regulamin
 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Zasady zakupu
 4. Sposób płatności
 5. Dostawa
 6. Prawo odstąpienia od umowy
 7. Postępowanie reklamacyjne
 8. Polityka prywatności
 9. Postanowienia końcowe
 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Honoratę Adamską-Ast prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Honorata Adamska-Ast Doradztwo Gospodarcze z siedzibą w Poznaniu przy ul. Traugutta 38B/97 61-514 Poznań, zarejestrowaną w CEIDG pod numerem NIP: 9282038069 oraz REGON: 380616420 dalej zwaną jako Sprzedawca.
 2. Sklep prowadzony jest pod adresem internetowym stylowyplaner.pl
 3. Kontakt za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@hendifly.pl
 • 2 DEFINICJE:
 1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego, który określa zasady korzystania z niego.
 2. Sklep – niniejszy sklep internetowy prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność́ prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 4. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie.
 5. Zamówienie – zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem.

 

 • 3 ZASADY ZAKUPU:
 1. Produkt można kupić za pośrednictwem Sklepu.
 2. Korzystanie ze Sklepu nie wymaga od Klienta zakładania konta w serwisie.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma na podany przez niego adres potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 4. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24h na dobę.
 5. Realizacje Zamówień rozpoczyna się po jego opłaceniu. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. Czas realizacji Zamówień jest określany na bieżąco na stronie Produktu.
 • 4 SPOSÓB PŁATNOŚCI:
 1. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem przelewu tradycyjnego na konto firmowe lub płatności online.
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem przelewu tradycyjnego, przelew należy dokonać na rachunek bankowy 65 1600 1462 1873 0945 7000 0001 (BNP Paribas).
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy 24.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • 5 DOSTAWA:
 1. Dostawa zakupionych Produktów dostarczana jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem kuriera DPD lub InPost (paczkomat) lub Paczki w Ruchu.
 2. Całkowity koszt dostawy zakupionych produktów ponosi Klient, chyba, że Sprzedawca postanowi inaczej.
 3. Cena dostawy nie jest wliczona w cenę Produktu.
 4. Cena dostawy zostaje wyświetlana i doliczana do Zamówienia przy jego składaniu w Sklepie.
 5. Po wysłaniu przesyłki, Klient otrzyma na podany podczas składania Zamówienia w Sklepie adres mailowy potwierdzenie wysłania wraz z numerem przesyłki do śledzenia.
 6. W przypadku, gdy Klient nie odbierze od przewoźnika przesyłki i zostanie ona zwrócona do Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest pokryć opłatę w wysokości dwukrotności opłaty za przesyłkę, ze względu na koszt zwrotu i koszt ponownego wysłania przesyłki. Przesyłka zostanie odesłana Klientowi przez Sprzedawcę po zaksięgowaniu przelewu.
 • 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:
 1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni
 2. Koszty dostarczenia do Sprzedawcy produktu reklamowanego lub zwracanego ponosi Klient
 • 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@hendifly.pl
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się do doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z zawartą Umową Sprzedaży, zgodnie z żądaniem Klienta poprzez wymianę towaru na nowy lub jeśli to możliwe poprzez naprawę. Przy czym, w przypadku gdy naprawa lub wymiana Produktu nie jest możliwa Sprzedawca zwraca należności w ciągu 14 dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 • 8 POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Klient poprzez złożenie Zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Administratorem danych osobowych jest Honorata Adamska-Ast prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Honorata Adamska-Ast Doradztwo Gospodarcze z siedzibą w Poznaniu przy ul. Traugutta 38B/97 61-514 Poznań, zarejestrowaną w CEIDG pod numerem NIP: 9282038069 oraz REGON: 380616420.
 3. Dane zbierane są za pośrednictwem Sklepu podczas składania Zamówienia przez Klienta.
 4. Dane są gromadzone w celu realizowania Zamówienia.
 5. Klient nie ma obowiązku przekazywania danych osobowych, jednak ich odmowa wiąże się z odmową realizacji zamówienia.
 6. Dane są przechowywane w sposób bezpieczny i kontrolowany.
 7. Klient w każdym momencie może żądać usunięcia danych osobowych.
 • 9 POSTĘPOWANIE KOŃCOWE:
 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl